Шлях до перемоги неможливий без інформації.

«Як правило, найбільшого успіху досягає той, хто володіє кращою інформацією».

Мабуть цією цитатою Бенджаміна Дізраєлі можна характеризувати навчальний семінар з питань інформаційного забезпечення діяльності профспілкових організацій, який проходив для членів комісій з інформаційної політики членів ЦК Атомпрофспілки та Центральної ради молоді профспілки 11-12 травня 2018 року на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області.

Необхідність проведення цього семінару викликана в першу чергу необхідністю надати необхідні знання та навички профспілковим активістам, які відповідають за інформаційну роботу, в умовах глобального наступу на соціально-економічні та трудові права та інтереси членів профспілки. Ще однією з причин проведення цього навчального заходу було те, що в сучасних умовах розвитку інформаційної сфери, появою нових цифрових комунікацій, поширення соціальних мереж та інших месенджерів виникла ще одна можливість доведення оперативної інформації до членів профспілки, а також підвищилася відповідальність за інформацію, яка розповсюджується через них.

В сучасному світі спростилися системи комунікації. Інтернет, соціальні мережі, месенджери, розвиток інформаційних технологій дозволяє практично кожному члену профспілки стати джерелом інформації та поширювати її.

На такій хвилі і розпочали роботу Віталій Копиш ,керівник Центру освіти дорослих «Перспектива» НМЦ профспілок та Володимир Ковальчук, юрист навчально-методичного центру.

У своїх презентаціях вони зупинилися на питаннях: пріоритетів інформаційної роботи в профспілці в сучасній медіа реальності; тенденції розвитку, ролі та місті соціальних мереж у суспільстві, необхідності застосовувати сучасні засоби комунікації враховуючи їх доступність, обхват аудиторії, швидкість розповсюдження інформації та інші можливості.

На особливості дотримання юридичних аспектів розповсюдження інформації наголосив Володимир Ковальчук при розкритті теми «Правові аспекти інформаційної діяльності». Слухачам були доведені загальна правова база для проведення інформаційної роботи, більш детально розглянуті положення законодавчих актів та відповідальність за їх порушення. Особливу увагу було направлено на право та шляхи отримання профспілками інформації з різних джерел.

Наступним питанням, яке було висвітлено на семінарі було питання, яке присвячене розвитку системи внутрішніх комунікацій профспілки, а також робота із зовнішніми інформаційними викликами. Не секрет, що і сучасних умовах, в період загострення відносин між владою, роботодавцями та профспілками, з метою зниження авторитету, іміджу профспілок в інформаційне поле вкидаються різні негативні, за часту надумані інформаційні викиди. Протистояти цим викидам, набути досвіду як спростовувати їх та доводити правдиву інформацію до суспільства, членів профспілки за допомогою сучасних інформаційних заходів і було присвячено чергове завдання під назвою «Іміджеві втрати» (Протидія «чорному» PR».

Кожна з навчальних груп отримала інформацію яку біла повинна спростувати. За допомогою сучасного програмного забезпечення VideoShow необхідно було створити та оформити у вигляді прес-конференції медіа файл яким спростовується недостовірна інформація.

Кожна з команд креактивно підійшла до виконання цього завдання та надала на загальне обговорення свої роботи. Кожна з робіт викликала бурхливу реакцію та показала, що цей вид інформаційної боротьби з недостовірною інформацією повинен застосовуватися в роботі профспілкової організації.

Наступною темою, яка викликала зацікавленість учасників заходу була тема знайомства з правилами комунікації у цифровому світі та ознайомлення з практичними аспектами інформаційної роботи з застосуванням сучасних месенджерів Viber, Facebook, Google forms тощо. Кожен з учасників, наряду з тим, що він є активним користувачем цих засобів, відкрив багато нових можливостей для застосування у своїй роботі.

На завершення семінару учасниками був розроблений проект рекомендацій щодо проведення інформаційної роботи в профспілкових організаціях. Перед учасниками навчання були поставлені питання на які вони повинні були надати відповідь, а саме: як виглядають профспілкові організація в очах влади, роботодавців, членів профспілки, засобів масової інформації, членів альтернативних профспілок та; безпартійних; якими профспілки повинні бути та що для цього необхідно зробити в інформаційному плані.

Розробка проекту рекомендацій проходила жваво в групах та надала можливість поглянути на них з різних боків різними командами, вислухати думки та надати відповіді на суперечливі погляди. Результати роботи доповідали за напрямками обговорення Юлія Козирєва, Леонід Волков та Богдан Сердюк.

Рекомендації такого документу нададуть можливість профспілковим організаціям налагодити інформаційну роботу поєднуючи традиційні методи її ведення з сучасними змінами у інформаційному полі.

Що показав семінар:

  • маючи програмні документи щодо інформаційної діяльності, у профспілці не налагоджена у повній мірі інформаційна система, яка повинна поєднати у собі інформаційну роботи як серед членів профспілки так і зовні;
  • спільна робота досвідчених фахівців з інформаційної діяльності та молоді, яка тільки розпочинає свій профспілковий шлях, під керівництвом спеціалістів навчально-методичного центру, модераторів Атомпрофспілки має продовжуватися та бути регулярною;
  • наряду з сучасними методами та формами проведення інформаційної роботи необхідно не забувати та використовувати традиційні інформаційні технології;
  • питання переведення на новітні цифрові технології документообігу профспілкових організацій та обліку членів профспілки набуло актуальності та потребує втілення в роботу профспілки.

За результатами семінару, учасники навчального заходу на ряду з наданими знаннями та практичними навичками, отримали сертифікати про підвищення кваліфікації, які вручив Віталій Копиш.

Михайлюк Г.О., провідний експерт Чорнобильської ООП

Організація молоді